Druk, druk, druk …

We werken veel en we werken graag. Druk, druk, druk,… is een uitroep die vaak met een brede glimlach vergezeld gaat. Deze glimlach geeft aan: ik ben succesvol, geliefd, gerespecteerd en tevreden met wat ik doe.

Ondanks de drukte, lange dagen en volle agenda, zal zo iemand niet snel over de werkdruk klagen of risico lopen op een burn-out.

Dat betekent ook dat werk en werken op zich ons niet ziek maakt. Werk betekent immers sociale contacten, ontwikkeling, het geeft voldoening en richting aan ons leven. Anders zou niet bijna de helft van de Nederlanders actief zijn als vrijwilliger.

Klachten over een te hoge werkdruk, overspannen werknemers en uitval door burn-out zegt in principe: IK VIND MIJN WERK NIET MEER LEUK!

Waar vroeger voldoende tijd was voor een praatje met de klant, patiënt of een spelletje met de kinderen, is het nu lopende band werk van rapportages invullen, bedden verschonen en veel te grote groepen kinderen in bedwang houden.

Daarom is het zeker belangrijk dat de werkgevers aandacht besteden aan de inhoud van een functie, tijdsdruk en omgevingsfactoren. Maar nog belangrijker is een mogelijkheid voor inspraak, regelmogelijkheden en vormgeving van eigen werk door de werknemers zelf. Mogelijkheid voor sociale contacten, ontspanning en regelmatige wisseling van de werkzaamheden maken het werk veel draagbaarder dan een ergonomische stoel of een smartphone.

Overuren, lange werkdagen en een hoge werklast zijn niet per definitie een recept voor burn-out. Maar als die drie factoren aangevuld worden met het ontbreken van sociale steun, een knorrige baas en saaie werkzaamheden, dan zal dat zelfs bij een gewone werkweek zonder overwerk en een lage werklast tot ontevredenheid en burn-out leiden.

Aandacht voor de werknemer, een verdiend compliment, respect en waardering voor de inspanningen kunnen wonderen verrichten. Een werknemer met een gezonde dosis zelfvertrouwen, zelfrespect, die goed is in communiceren en grenzen stellen zal niet zo snel bezwijken onder hoge werkdruk, maar zal dat zelfs als plezierig en uitdagend ervaren.

Daarom is het niet voldoende om alleen naar de verantwoordelijkheden van een werkgever te kijken als het gaat om de psychische gezondheid van de werknemers. Net zo belangrijk is de vraag die gesteld kan worden aan de werknemer: Waarom kan je de werkdruk niet aan?