Persoonlijke effectiviteit

 

foto: Joseph Barrientos

We doen dingen nu eenmaal zoals we het doen, meestal automatisch, zonder na te denken. Want als we zien dat een bepaalde actie gewenst effect heeft, zijn we geneigd dit gedrag te herhalen. Je kunt stellen dat onze successen ons gedrag bepalen.

Maar: In het verleden behaalde successen geven geen garantie voor succes in het heden!.

De omstandigheden veranderen, we leren andere mensen kennen en we ontwikkelen een nieuwe set van waarden en normen. De kans is groot dat onder deze nieuwe omstandigheden ons gedrag niet meer effectief is – het levert niet meer het gewenste resultaat op.

Tijd voor gedragsverandering dus – maar hoe doe je dat?

Veel mensen verwarren het gedrag met persoonlijkheid en zeggen: ik ben nu eenmaal zoals ik ben, ik kan niet veranderen. Of de persoonlijkheid wel of niet veranderbaar is, is nog steeds een discussiepunt van de psychologen. Echter het gedrag kan WEL veranderd worden. Soms is het voldoende om gewoon iets wel of niet te doen (uw buurman groeten of een papiertje niet zomaar op de grond gooien maar in een prullenbak te deponeren). Helaas is niet alle gedrag zo makkelijk te veranderen. Soms is een degelijk zelfonderzoek nodig voordat u in staat bent om gedrag te veranderen en die verandering ook blijvend te maken.

In het coachingstraject van BloemRaad Coaching & Advies leert u eigen overtuigingen, gedragspatronen en vooroordelen kennen die uw oude gedrag in stand houden. Op grond daarvan kunt u beslissen of u uw gedrag wilt veranderen. Zo ja, dan krijgt u handvatten aangereikt die u in staat stellen om uw voornemens te realiseren.

Wilt u alvast beginnen? Hier een aantal tips:

Ongewenst gedragspatroon veranderen

Met kleine stapjes naar succes