Wat een leider moet weten

Leadership – Business Concept

In deze tijd van snelle veranderingen in de markt, fluctuaties in vraag en aanbod van menselijk kapitaal, zorgen over het milieu en de globalisering, wordt steeds vaker een fluïde en flexibel leiderschap vereist. Dat eist van jou als leider een hoge mate van aanpassingsvermogen ten opzichte van de situatie en de mensen aan wie je leiding geeft. Je moet in staat zijn om steeds te switchen tussen verschillende rollen die een organisatie bij je neerlegt: een ondernemer (richting bepalen waar je jouw mensen heen leidt), manager (zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats staan met de juiste middelen), coach (werknemers stimuleren, motiveren en steunen in hun ontwikkeling).

Vervullen van al die rollen kan stressvol zijn, vooral als je niet over het juiste/goede gereedschap beschikt of niet weet welke rol van jou gevraagd wordt. Het kan echter ook een enorme kick geven als alles op zijn plaats valt en de gestelde doelen behaald zijn.

De uitspraak “het is eenzaam aan de top” hoeft niet waar te zijn. De werkinhoud en de context in welke werk uitgevoerd moet worden, is te complex geworden om beslissingen in je eentje te nemen. Je kunt gerust alle middelen inschakelen die tot je beschikking staan. Dat zijn vaak jouw collega’s en vooral jouw medewerkers.

Een werkomgeving die de medewerkers centraal stelt en ze betrekt bij de onderwerpen die hen raken, sluit uitstekend aan bij snelle veranderingen in de wereld. Een leider kan dat faciliteren met een open dialoog over doelen en waarden en brengt deze in lijn met de individuele waarden en behoeften van de medewerkers. Dat draagt bij aan hun motivatie en bevlogenheid en daarmee aan jouw eigen succes.

Heb je hier vragen over? Bij BloemRaad Coaching & Advies kun je aankloppen voor advies, klankbord of coaching om jouw vaardigheden als bevlogen leider verder te ontwikkelen.

Het effect van transformationeel leiderschap