Verandermanagement in 28 lessen

foto: Quinghill

In het boek Verandermanagement in 28 lessen beschrijft Jaap Boonstra het veranderingsproces als ‘avontuur’. In zijn visie op verandering ziet hij niet een resultaat maar een proces. Het is het proces dat een verandering spannend en waardevol maakt. In het veranderingsproces ligt een belangrijk leerproces besloten. Als een verandering open aangegaan wordt, met respect en aanmoediging van verschillende zienswijzen, ontstaan de mogelijkheden voor nieuwe organisatievormen, toekomst visies en perspectieven.

Volgens Boonstra is er geen ‘beste’ methode voor het inzetten van een veranderingsproces. De kunst is zorgvuldig een aanpak te kiezen die het beste past bij het onderwerp en de situatie die om een verandering vraagt.

Organisaties zijn complexe systemen die bestaan uit constante interactie tussen strategie, structuur, cultuur, technologie en het gedrag van de medewerkers. Een veranderingsproces dat zich alleen op één element uit dit systeem concentreert, zal gauw vastlopen. Een succesvol veranderingsproces zal een organisatie als geheel aanpakken. Strategie, structuur en technologie zijn veel makkelijker te veranderen, daarom concentreren verandermanagers zich vaak alleen op één van deze drie elementen. Cultuur, leiderschap en samenwerking zijn meestal abstract en ongrijpbaar en verandermanagers mijden die als het maar mogelijk is. Echter veranderingen in één deel van het systeem leiden onvermijdelijk tot de verandering in andere delen van het systeem. Daarom is het belangrijk om ook de meer weerbarstige elementen, zoals menselijk gedrag, in het veranderingsproces mee te nemen. Een belangrijke vraag voor een verandermanager is: ervaren de werknemers problemen die de organisatie heeft en zijn ze bereid om ze op te lossen?

Als de verandermanager tijdens het proces zijn oren en ogen goed openhoudt kan hij signalen oppikken die hem de informatie geven over de voortgang van het proces en daardoor kans bieden om steeds een geschikte interventie te kiezen om het proces in gewenste richting te sturen. Tijd nemen voor evaluatie betekent tijd nemen om te leren van het doorlopen proces en zich verzekeren van op tijd starten met een volgend veranderingsproces zodat de organisatie steeds klaar is voor de veranderingen in de omgeving/markt.

Boonstra bundelde zijn jarenlange ervaringen met veranderingen in organisaties en de rol van verschillende stakeholders in 28 hoofdstukken. Het doel van het boek is de lezer inzicht te geven in de schoonheid van het proces zonder zich te fixeren op het gewenste resultaat.

Het boek kun je bestellen bij managementboek.nl
Ik heb een .pdf van de Engelse versie van zijn boek en ‘leen’ het graag aan jou uit. Laat het mij weten als je interesse hebt info@bloemraadpsychologen.nl