Effectief leiderschap

foto: Mehdi Sepehri on Unsplash

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het verschaft niet alleen de middelen om te kunnen leven, maar is ook een deel van onze identiteit, bron van sociale contacten en een middel om onze waarden te verwezenlijken. We kunnen werk zien als medicijn, maar het kan ook een bron van ergernis zijn en ziekte. In het slechtste geval is werk een noodzakelijk kwaad dat we moeten verdragen tot we met pensioen kunnen. Dat betekent dat driekwart van ons leven weggegooid wordt. Het zou beter zijn als we zouden streven om van het werk een waardevol deel van ons leven te maken. Om dat te bereiken moet het werk aan vier voorwaarden voldoen: ervaren van plezier tijdens het werk, benutten van eigen kwaliteiten, positieve relaties op het werk en we moeten het als zinvol ervaren.

Een leidinggevende speelt hier een belangrijke rol in. Hij of zij heeft het vermogen om ons autonomie te verlenen om ons werk zodanig in te richten zodat we daar plezier aan beleven en onze kwaliteiten kunnen benutten. Hij of zij kan ons mogelijkheden bieden om ons verder te ontwikkelen, te groeien in onze rol en nieuwe competenties aan te leren.

Binnen de wetenschap is steeds meer inzicht hoe belangrijk de rol van leidinggevende is in het bewerkstelligen van betrokkenheid, motivatie en werkgeluk van de werknemers. Een leidinggevende kan zelfs een grote rol spelen in het ontstaan van een burn-out bij een werknemer. Vraag is wel of de organisaties en leidinggevenden zelf, dat wel voldoende beseffen. Een (advies)gesprek met een arbeid- en organisatiepsycholoog kan hier veel inzicht in brengen.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat u kunt doen om uw medewerkers te motiveren, hoe u kunt zorgen dat u een juist leiderschap ontwikkelingsprogramma kiest en tot slot nog een dilemma: worden de leiders nou geboren of gemaakt?

Vier tips om uw medewerkers te (de)motiveren
Organisaties willen graag betrokken en gemotiveerde werknemers hebben. Daarbij kijken ze meestal naar de medewerkers zelf. Ze worden getraind en gecoacht om hun betrokkenheid en motivatie te stimuleren. Helaas hebben de medewerkers zelf maar een beperkte invloed op deze twee dingen, de echte beïnvloeders zijn hun leidinggevenden. Lees hier de vier manieren waarop een leidinggevende de werknemers kan motiveren of juist demotiveren.

Zo kiest u een effectief leiderschap ontwikkelingsprogramma
Wie kent ze niet, de leiderschap ontwikkelingsprogramma’s. Ontwikkelen van leiderschapspotentieel is een belangrijke opgave voor een organisatie. Vraag is wel of elk programma geschikt is; zal het inderdaad sterkere en competente leiders opleveren?
Met behulp van deze vier punten kunt u beoordelen of een programma daadwerkelijk kan leveren wat u wenst.

Zijn de leiders gemaakt of geboren?
In de psychologie is er een eeuwige strijd tussen nature en nurture. Zijn onze kwaliteiten aangeboren of aangeleerd? Dat geldt ook voor leiderschap. Velen zijn ervan overtuigd dat alle vaardigheden, die voor een leider belangrijk zijn, aangeleerd kunnen worden, maar bijna net zo veel wetenschappers zijn overtuigd dat je zonder leiderschapsgenen geen goede leider kunt zijn. Wie heeft gelijk?

 

Wist u dat …

… u het welzijn van uw medewerkers kunt verhogen door ze meer eigen regie, waardering en ruimte voor ontwikkeling te geven

… leidinggevenden die hun medewerkers aanmoedigen, ondersteunen en belonen als ze actief om feedback vragen, krijgen er verschillende voordelen voor terug, zoals betere taakprestaties en een betere relatie met hun medewerkers. Op lange termijn heeft dat een gunstige invloed op duurzame inzetbaarheid en welbevinden van de medewerkers (en de leidinggevende).

… Lean six sigma doet niets voor werkplezier. Deze verbetermethodiek is enorm populair, vooral in de publieke sector omdat het belooft om de efficiëntie, de kwaliteit en het werkplezier te vergroten. De methodiek blijkt inderdaad effectief als het gaat om verbeteren van prestaties en processen. De belofte om werkplezier te verhogen maakt het echter niet waar. Het werkplezier neemt eerder af dan toe!