Toegevoegde waarde van de A&O-psycholoog

Het veld van een Arbeid- en Organisatiepsycholoog (of in kort Organisatiepsycholoog) is enorm. Alle vraagstukken die in een organisatie een rol spelen worden door de psychologen op de universiteiten en in het veld wetenschappelijk onderzocht en er wordt constant gezocht naar de praktische toepassingen van deze kennis.

We houden ons bezig met de vraagstukken zoals:

Hoe haal ik goed personeel in huis?
Hoe zorg ik dat mensen zich ontwikkelen en optimaal inzetten?
Hoe voorkom ik verzuim?
Hoe kan ik organisatieveranderingen doorvoeren zonder verlies van productiviteit?
Hoe kan ik mijn winst optimaliseren?
Hoe zorg ik dat mijn organisatie voldoende vrouwelijke leidinggevenden in dienst heeft?
Hoe …..?

Op al die vragen en nog veel meer heeft een Organisatiepsycholoog een antwoord. Door constante opleiding en onderzoek beschikt een Organisatiepsycholoog over betrouwbare instrumenten, evidence based methodieken en beproefde modellen om een degelijk en duurzaam antwoord te geven op de vragen van een organisatie, team of individu.

Een Organisatiepsycholoog vindt het belangrijk dat er betrouwbare instrumenten en assessments gebruikt worden bij de selecties, dat uw talenten en leiders volgens de laatste inzichten begeleid en ontwikkeld worden, dat bij veranderingsprocessen niet over weerstand gesproken wordt, maar over de mogelijkheden, ze onderzoeken hoe de huidige werkomgeving de gezondheid van de werknemers kan beïnvloeden en hoe de betrokkenheid en vitaliteit van de medewerkers gestimuleerd kan worden.

Deze nieuwsbrief bevat een kleine selectie van enorme kennis die het netwerk van BloemRaad Psychologen bezit en in kan zetten voor uw bedrijfsvoering.

 

Ook zelfsturende teams hebben leiding nodig
Het creëren van een participatieve omgeving en het stimuleren van betrokkenheid bij de teamleden, betekent niet “hands-off” en alles regelt zichzelf wel. Het betekent hard werken aan de kant van de leidinggevende.

 

VUCA en Agility: de uitdagingen en kansen voor HR
Waar het allemaal precies naartoe gaat, kunnen zelfs de beste wetenschappers en futurologen ons niet precies vertellen. Wel is het overduidelijk dat er een groot beroep wordt gedaan op het algehele aanpassingsvermogen van mensen en organisaties.  

 

Waarderende teambuilding
De waarderende benadering (Appreciative Inquiry) ziet problemen in organisaties en teams als vraagstukken die men het best kan benaderen vanuit de kracht die in de organisatie en bij haar mensen aanwezig is

 

E-coaching: meerwaarde en beperkingen
Er is steeds meer keuze op het gebied van coaching. Er zijn coaches die zich bezighouden met verschillende thema’s. Er zijn interne en externe coaches en uiteenlopende methodieken. Sinds een aantal jaar kunt u of uw medewerkers ook kiezen voor e-coaching. Maar waar moet opgelet worden bij de keuze voor een e-coach?

 

Wist u dat …

…als vrouwen flexibel zijn in wanneer ze werkten, het minder waarschijnlijk is dat ze na het krijgen van kinderen hun werkuren substantieel (meer dan vier uur per week) verminderden.

…om verpleegkundigen gezond en tevreden te houden zouden verpleegkundigen en zorgorganisaties meer aandacht kunnen besteden aan de situaties die morele distress oproepen en aan de manier waarop verpleegkundigen hun emoties reguleren.

…werken in een open kantoor significant negatief samenhangt met arbeidstevredenheid en prestaties.

Heeft u vragen of u wilt sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie bel 06-51723435 of mail info@bloemraadpsychologen.nl voor een afspraak. Een oriëntatie gesprek is kosteloos en niet bindend.