E-coaching: meerwaarde en beperkingen

een bijdrage van Mariska Verduijn

Er is steeds meer keuze op het gebied van coaching. Er zijn coaches die zich bezighouden met verschillende thema’s. Er zijn interne en externe coaches en uiteenlopende methodieken. Sinds een aantal jaar kunt u of uw medewerkers ook kiezen voor e-coaching.

Waarom kiezen voor e -coaching?
Bij de vraag: “waarom kiezen voor e-coaching?” is vaak de eerste reactie: “het is goedkoper”. E-coaching kent immers geen reistijd en reiskosten. Om een onderbouwde keuze te maken voor coaching is echter meer informatie nodig. Veelvoorkomende vragen van opdrachtgevers zijn: Voor wie is e-coaching geschikt? Wat is de meerwaarde van e-coaching? En waar let ik op bij het kiezen van een e-coach? Hieronder volgen een aantal aandachtspunten bij het onderzoeken of e-coaching een meerwaarde kan zijn voor uw medewerkers.

Voor wie is e-coaching geschikt?
E-coaching is voor veel mensen en in veel situaties geschikt. E-coaching kent een paar basisvoorwaarden voor succesvolle toepassing.

Basisvoorwaarden
Uiteraard is toegang tot internet van belang om deel te kunnen nemen aan e-coaching. Bij e-coaching per telefoon is een telefoon voldoende. Een rustige plek en voldoende tijd is ook belangrijk, net als een aantal basisvaardigheden met betrekking tot het omgaan met computers en internet. Voldoende schriftelijke taalvaardigheden (voor schriftelijke e-coaching) en intelligentieniveau (vanaf VMBO BK) zijn belangrijk om in voldoende mate met de coach te kunnen communiceren en zich te kunnen uiten.

Cognitieve vaardigheden en motivatie
Naast de basisvoorwaarden zijn cognitieve vaardigheden, zoals concentreren en plannen van belang. Een belangrijk punt bij e-coaching is motivatie en vertrouwen in een goede afloop. Als een persoon negatief is over e-coaching, dan is de kans groter dat die persoon niet of te laat op de berichten van de e-coach reageert of het traject voortijdig stopt.

Mensen kiezen om verschillende redenen voor e-coaching. Dat kunnen praktische redenen zijn, zoals: de baas over je eigen tijd, geen reistijd, ed. Maar ook privacy kan een belangrijke motivatiebron zijn. Sommige mensen houden een coachtraject liever privé en willen niet dat iemand ziet dat ze bij een coach langs gaan. Deze anonimiteit van e-coaching kan ook drempelverlagend zijn voor mensen die het lastig vinden om problemen te bespreken of die het een grote stap vinden om naar een coach te gaan. Het online contact met een e-coach kan deze belemmering verminderen.

Voor- en nadelen van e-coaching?
Coachen heeft naast de voordelen van de anonimiteit nog meer voordelen. Bij e-coaching via de mail kan een coachee op zijn gemak de bijdrage van de e-coach lezen en nalezen en heeft hij meer tijd om zijn of haar eigen reactie te formuleren. Het schrijven zelf helpt om gedachten op een rij te zetten en tot de kern te komen. Het frequente contact tussen e-coach en coachee (meerdere keren per week) leidt tot regelmatige feedback op en steun bij het handelen in de praktijk. Door het frequente contact kunnen sneller kleine stappen vooruit worden genomen.

De anonimiteit van e-coaching wordt ook vaak als nadeel genoemd. Veel mensen missen het (non verbale) contact. Een goede e-coach heeft hier aandacht voor en weet hiermee om te gaan. Een e-coach kan ook gebruik maken van blended coaching, een combinatie van klassieke coaching en e-coaching. Er kunnen ook verschillende vormen van e-coaching worden toegepast, zoals coaching per mail en via skype. Op deze manier is er toch non-verbale communicatie en zichtbaarheid mogelijk en kan het gevoel van anonimiteit verminderen.

Een minder bekende beperking van e-coaching is beperkte interventie mogelijkheden in crisissituaties of bij meervoudige psychosociale problematiek. Er zijn wel diverse successen bekend met onlinecrisishulpverlening, vanwege de laagdrempeligheid en anonimiteit, zoals bij diverse online hulpdiensten. Toch is bij crisis of bij meervoudige vraagstukken het aan te raden om niet (meteen) of niet volledig met e-coaching aan de slag te gaan. Andere vormen van begeleiding en therapie kunnen dan meer behulpzaam zijn.

Als laatste: Het kiezen van een e-coach
Een e-coach is allereerst een coach, een professioneel begeleider. Een e-coach beschikt daarnaast over een aantal extra competenties, zoals omgaan de met de transparantie van de communicatie (de conversatie wordt bewaard), anonimiteit en online communicatievaardigheden. Een e-coach is zich bewust van de meerwaarde en ook de beperkingen van e-coaching.

Een belangrijk aandachtspunt bij e-coaching is privacy. Immers: het coachgesprek is geschreven en terug te lezen. Een secretaresse of een huisgenoot kan, al is het onbedoeld, inzicht krijgen in de coachconversatie. E-coaches gebruiken daarom de platforms waarvoor alleen de coach en cliënt een unieke toegangscode hebben.

Meer informatie over competenties van e-coaches kunt u vinden op www.ecoachregister.com.