Emoties zijn net virus. Onderzoek wijst uit dat mensen die met een depressief persoon een gesprek voeren, na afloop significant ongelukkiger zijn. Wij pikken bewust of onbewust feilloos de stemming van anderen op. In de psychologie heet dit fenomeen emotionele besmetting.

Emoties en stemmingen kleuren onze informatieverwerking en vaardigheid om besluiten te nemen. Het is dus goed om niet alleen aandacht te besteden aan wat er wordt gezegd of wordt gedaan, maar ook aan welke gevoelens een rol spelen. Een goede stemming is van invloed op het individuele en het bedrijfsresultaat.

Hoe logisch het ook klinkt dat een optimistische stemming tot betere resultaten leidt, de praktijk wijst uit dat emoties geen dagelijks onderwerp van gesprek zin op het werk. Bij vergaderingen wordt niet geïnformeerd naar de gemoedstoestand van de groepsleden. Terwijl een kort rondje van “Hoe voel ik mij vandaag?” kan voorkomen dat we onze kostbare tijd verspillen aan onnodige misverstanden, frustraties en conflicten.

Bron: Dominique Haijtema; ‘Psychologie op de werkvloer. Hoe wij onszelf en anderen dagelijks voor de gek houden’ (2008)